2022-23 IKASTURTEAREN HASIERA

2022-23 ikasturtea 2022ko irailaren 8an hasiko da.

Ordutegia taldeka ikasturte hasierako egunerako, irailaren 8rako

2022-23 ikasturterako aurreikusitako liburuak eta NBEak

Liburuak ikasturtearen lehen egunean ekarri beharko dira.

Zerrenda honetan agertzen ez diren moduluetan, erabili beharreko materiala ikasturtearen hasieran komentatuko da.

2022-23 IKASTURTERAKO AURREIKUSITAKO LIBURUEN ZERRENDA:

Garraioko eta ibilgailuen mantentze-lanetako zikloetako norbera babesteko ekipamenduak:

Arropa ez da erosi behar, ezta serigrafiatu ere, ikasturtea hasi baino lehen. Ikastaroaren lehen egunean, horren berri emango zaie ikasleei.
Gainerako NBEak (babes-betaurrekoak, segurtasun-oinetakoak, eskularruak, etab.) ikasturtearen lehen egunean ekarri behar dira.

2022-23 ikasturterako aurreikusitako NBEen zerrenda