Bidebieta LHIIko Kudeaketa Politka Integratua

KUDEAKETA POLITIKA INTEGRATUA
CIFP Bidebieta LHII zentroak Kudeaketa Sistema Integratuaren (GIS) politika inplementatzen du, Plan Estrategikoaren Misioaren eta jarduera-ildoen ildoan eta bere Ikuspegia eta interes-taldeen gogobetetze gorena lortzera bideratuta.
Kalitate Sistema Integratuaren (ISO 9001), Ingurumenaren (ISO 14001) eta Lan Arriskuen Prebentzioaren politika honen bidez, gure bezero, langile eta alderdi interesdun guztiekin konpromisoa hartzen dugu gure GISaren eraginkortasuna mantendu eta hobetzeko, ingurumena babesten lan egiteko, gure Gizarte Erantzukizuna betetzeko eta gure erakundea osatzen duten pertsona guztientzako lan-baldintza seguruak eta osasungarriak bermatzeko.
Horretarako, CIFP Bidebieta LHIIko Zuzendaritzatik lidergoa hartu genuen, eta erakundeko gainerako pertsonekin batera, konpromisoa hartu genuen GISaren baldintzak eta gure jarduerari aplika dakizkiokeen lege-baldintzak betetzeko, eta etengabeko hobekuntza-prozesuari gure babes irmoa eman genion, interes-talde guztien gogobetetasuna lortzeko bitarteko gisa.
Konpromiso hori honako printzipio hauetan oinarritzen da:
•    Talde-lana, informazioa, parte-hartzea eta garapen pertsonala, helburu komun batzuk lortzeko GISa finkatzeko eta etengabe hobetzeko bitarteko gisa.
•    Alderdi interesdunen beharrak eta itxaropenak asetzea, ingurunearen aldaketei aurrea hartuz eta erantzunez; zaintza teknologikoko sistematika garatuz eta sormena eta berrikuntza erraztuko duten espazioak sortuz.
•    Iraunkortasunari laguntzea, gure ingurumen-inpaktua minimizatzen eta kutsadura prebenitzen lagunduko duten ekintzak ezarriz.
•    Lantokian edozein motatako jarduerak egiten dituzten pertsona guztientzako lan-baldintza, ekipo eta bitarteko erosoak eta segurtasun handienekoak bermatzea.
•    Euskararen erabilera normalizatzea, zerbitzuak hizkuntza horretan ematen laguntzea eta hura garatzeko eta ezartzeko ekimen guztietan parte hartzea.